موخوره و راه های درمان آن

2023 Jun

موخوره یا به اصطلاح split ends پدیده ای است که برای مردان و زنان اتفاق می افتد با این وجود درصد بیشتری از زنان با این عارضه درگیر هستند چرا که موهای بلندتری نسبت به مردان دارند و با توجه به تغییرات هورمونی که در روزمره آنها اتفاق می افتد نسبت به مردان درگیری بیشتری با موخوره در طی زندگی خود دارند و

1